ZAMĚŘENÍ PROGRAMOVÉ PODPORY NADAČNÍCH PRIORIT

 

Tematické zaměření projektů přihlašovaných do veřejných soutěží o nadační příspěvek, musí přispívat k řešení rozvoje následujících oblastí: