ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ DATA NADACE    
Název a sídlo nadace: Nadace rozvoje zdraví
Sousední 1019/5,  Havířov-Prostřední Suchá,  PSČ 735 64
IČ (DIČ): 607 84 458  (CZ60784458, neplátce DPH)
Číslo běžného účtu: 196985947 / 0600 u MONETA Money Bank, a.s., pobočka Havířov
Účel nadace: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů
podpora sociální pomoci
podpora všeobecné humanitární pomoci
podpora rozvoje komunitní činnosti
Datum a forma vzniku: 13.1.1999 zapsáním do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, odd. N, vložka 154
(nadace byla transformována dle § 35 odst.1 zákona č. 227/1997 Sb. z nadace „Fond rozvoje zdraví“, registrované dne 17.6.1994 v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68)
 
Právní forma: nadace coby právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k veřejně prospěšnému účelu
Jednání jménem nadace: Předseda správní rady nadace a v neodkladných záležitostech též místopředseda správní rady nadace jednají jménem nadace samostatně ve všech záležitostech nadace;
ostatní členové orgánů nadace, zaměstnanci nadace nebo osoby zmocněné předsedou správní rady nadace jednat za nadaci (zástupci nadace) jednají jménem nadace v rozsahu kompetencí daných jim zmocněním;
kdo za nadaci podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
 
Nadační kapitál: 41.000.000 Kč
Orgány nadace:
Správní rada (SR): s t a t u t á r n í   o r g á n
Předseda SR: Ing. Ondřej Satola, pověřený výkonem činností ředitele nadace
technolog výroby léčiv (chemik)
Místopředseda SR: Ing. Pavel Vachala
důchodce (vedoucí provozu, technik)
Člen SR: Ing. Antonín Satola, pověřený výkonem činností ředitele pro ekonomiku, finance a organizační správu nadace
důchodce (výkonný ředitel, ekonom)
Dozorčí rada (DR): k o n t r o l n í   a   r e v i z n í   o r g á n
Předseda DR: Eva Bujoková
účetní
Člen DR: Dana Satolová
stavební dozor (stavební technik)
Člen DR: Mária Zuberová
důchodce
Zřizovatel nadace: BEA - INTEROBCHOD, spol. s r.o.
735 14  Orlová-Poruba
IČ:  496 07 553