HISTORIE VEŘEJNÝCH GRANTOVÝCH SOUTĚŽÍ

 

     GRANTY ROZVOJE ZDRAVÍ,  SOCIÁLNÍ OBLASTI  A  KOMUNITNÍ ČINNOSTI

      rok 2024

      rok 2022                                                                      rok 2023

      rok 2020                                                                      rok 2021

      rok 2018                                                                      rok 2019

      rok 2016                                                                      rok 2017

      rok 2014                                                                      rok 2015

      rok 2012                                                                      rok 2013

      rok 2010,  1. kolo       2. kolo                                       rok 2011

      rok 2008                                                                      rok 2009

      rok 2006                                                                      rok 2007

 

     GRANTY ROZVOJE ZDRAVÍ         GRANTY ROZVOJE SOCIÁLNÍ OBLASTI

      rok 2005                                                                      rok 2005,  1. kolo       2. kolo

      rok 2004                                                                      rok 2004

      rok 2003,  1. kolo       2. kolo                                       rok 2003

      rok 2002,  1. kolo       2. kolo

      rok 2001,  1. kolo       2. kolo

      rok 2000